18 Ocak 2009 Pazar

Adımın anlamı

1. Buyruk, komut.
2. Bir kavim, aşiret veya ülkenin başı.
3. Prens, şehzade.
[Türk Dil Kurumu, www.tdk.gov.tr]1. Bir kavmin, bir şehrin başı.
2. Büyük bir hanedana mensup kimse.
3. Peygamberimizin soyundan gelen.
4. Kumandan.
5. Abbasi devletinde başkomutan.
6. Osmanlı devletinde beylerbeyi ve Tanzimat'tan sonra sivil paşalığın ilk derecesi.
[www.isimarsivi.com]

0 yorum: